Здрави плугове? Открийте в каталога на MASS

плуг

Климатичните условия непрекъснато се променят и това до известна степен създава не малко трудности при обработката на почвата и намирането на балансирани решения за подобряване качеството  и количеството на реколтата. Независимо от това какви препарати за растителна защита се използват от стопаните обаче е факт, че няма как стопанството да се поддържа без текущите агротехнически обработки. А използването на плуг и оранта са сред основните и осъществяващи спомагане плодородието на почвата, елиминиране на плевелите както и намаляване на ерозията като процес особено тревожен в земеделската практика. Днес представяме MASS.bg – здрави плугове, които гарантират надеждна и сигурна обработка в зависимост от типа на почвения слой.

Защо е важно плуговете да бъдат здрави

Ролята на плуговете се свежда до следните критични точки във всяка една агротехническа обработка:Навесен Конвенционален Плуг (с хид.защита)

  • Да раздроби растителните остатъци от предходни сеитби;
  • Да подобри фитосанитарното състояние на почвата;
  • Да подпомогне разпространението на торовете за защита от вредители;
  • Да осигури поле за изява при следващо засяване;
  • Да намали ерозията с помощта на създаване на дълбоки бразди;
  • Да обърне почвения слой като целта е да се отстранят коренища на упоритата плевел и т.нат.

Несъмнено това е доста тежка работа, за която се изискват здрави плужни тела. А безспорно MASS разполагат с изключително устойчиви и с гарантирана здравина решения, които напълно да отговорят на нуждите и на вашето стопанство. Избора на плуг не е шега и ако обърнете внимание на каталога на българския производител ще забележите, че тук действително качеството и здравината са на много високо ниво. Като гаранция за това се определят някои фокусни точки като:

  • Влагане на висококачествени легирани метали;
  • Термична обработка на материала гарантираща неговата здравина и високо натоварване;
  • Приложимост на здравите плугове MASS както при каменисти така още по-тежки за обработка терени.

Ако търсите качество, здравина и дълголетно безаварийно ползване то плуговете MASS са правилното решение и за вашето стопанство.