Кои са най-разпространените начини за борба с вредителите?

Борба с вредителите

Несъмнено на всеки му се е случвало неблагоприятното обстоятелство да срещне вредители в дома си. Това могат да бъдат както гризачи – плъхове, къртици, мишки, така и пълзящи насекоми – хлебарки, дървеници, кърлежи, а дори и летящи – птици. 

Последствията от пребиваването им в къщата, апартамента или в двора ви, могат да бъдат големи, като някои от тях са свързани с щети, а други с възможно пренасяне на болести. Това налага определяне на ефикасни мерки за борба. 

Борба с вредителите на открито

Най-популярните вредители на открито, които можете да срещнете в двора или обработваемите си земи, са птици, котки, кучета и къртици. Те могат да увредят сериозно вашите насаждения, продукция, да разнасят болести, отпадъци, да оставят различни щети. За борбата с тези неприятели се използват ефикасни средства като:

  • Плашила – от дълги години на полетата, в градините и дворните пространства се поставят плашила, които да гонят птиците от обитанията ви;
  • Шипове – те са много ефективни срещу котки и кучета, като ги възпрепятстват да се качват върху первази, огради. Те са пластмасови и не нараняват животните;
  • Соларни уреди – през последните години те са широко приложими за неприятелите на открито, които най-често са къртиците и слепите кучета. Благодарение на силните ултразвукови вибрации, които се излъчват, гризачите напускат територията ви. Можете да се доверите на Gardigo;
  • Ултразвукови електронни уреди за защита от кучета, котки, птици, диви животни – това устройство притежава променяща се честота, която създава стрес и предизвиква страх у животните при доловяване от тяхна страна. Популярен бранд е Gardigo;
  • Капани – те служат за борба с натрапниците, като те притежават специален механизъм, който осигурява хващането им.

Борба с вредителите на закрито

Като най-често срещани вредители на закрито могат да бъдат окачествени всички пълзящи насекоми, които са преносители на болести и предпоставки за алергии. Това създава необходимост от вземане на мерки против наличието им. Най-ефективни средства са:

  • Отрови – те се срещат най-често под формата на спрейове за пръскане или гел-примамки. За неутрализирането на популацията на различните пълзящи насекоми като хлебарки, дървеници, кърлежи, се използват различни препарати. Някои от изявените брандове, предлагащи такива, са: Kwizda, Bayer;
  • Капани – те са ефективни при комбиниране с хранителни примамки. След попадането на крачетата на насекомите върху лепящия слой, те не могат да се измъкнат. Такива са предложенията на THE BUGO;
  • Ултразвукови и електромагнитни комбинирани уреди – те са едни от най-ефективните средства на пазара. Благодарение на електромагнитните вълни, които се разпространяват по жиците и окабеляването и ултразвуковите сигнали, които им причиняват страх, уредът осигурява прогонване на нежеланите обитатели. PEST STOP е сред най-рейтинговите предложения на пазара.