Какво е важно да знаете за регистрацията на търговска марка?

партньорство

Издаването на патент на име известно още като търговска марка е знак, който се използва с търговска цел от физическо или юридическо лице. Основната роля на патента е да се извлече икономическа и финансова изгода от даден продукт, който е брандиран със съответния знак. Когато говорим за регистриране и издаване на патент се имат предвид разграничаване на конкретен продукт, стока или услуга от тази на конкурентите ви. Разпознаваемостта е  това, което предоставя на потребителите лесен достъп до вашите продукти и те лесно ги откриват в търговската мрежа. Ето причина да се възползвате от услугите за патент на име – https://ipconsulting.bg, където експертите ще ви съдействат с коректното спазване на процедурата по регистрация на търговска марка.

Какви видове търговски марки могат да бъдат регистрирани?

Всяка търговска марка си има своята конкретна цел. Ясно е, че тя е разпознаваемия знак, който идентифицира стока, продукт, услуга. Вариантите, които се предоставят като опция за регистриране са:

 • Марка, с която се брандират стоки или услуги, които се предлагат на пазара;
 • Колективна. Тя е притежание на сдружение от производители, търговци или лица, които предлагат конкретните продукти. Такива марки се използват само от членовете на сдружението;
 • Сертификатна. Има отношение към това, че стоките или услугите удостоверяват произхода на крайния продукт съобразно вложените материали. Такива са например сертифицираните био храни или други.

Определено има смисъл от регистрирането на търговска марка, тъй като тя е разпознаваемия модел, съобразно който продукта или услугата, които предлагате са лесни за разпознаване от потребителите.

Какво представлява?

Както вече споменахме се касае за уникален, разпознаваем лесно знак. Той може да бъде под формата на:

 • Думи;
 • Имена;
 • Букви или цифри;
 • Графични елементи;
 • Словосъчетания;
 • Обръщения към клиентите и потребителите;
 • Цветове или комбинация от цветове;
 • Триизмерни обекти и други.

Изобщо всичко онова, което е в състояние да идентифицира даден бранд и да го направи разпознаваем е обект на регистриране като търговска марка.

Как се избира марка?

търговска марка

Може би не е толкова трудно да се възползвате от услугите на консултантска компания, която би ви предоставила отлични условия за регистрирането на нова търговка марка. По – трудно за предприемачите е да изберат името, знака, бранда, логото, което искат да заявят. Преди всичко е необходимо да се вземат под внимание някои основни аспекти и особености, които имат отношение към:

 • Уникалност;
 • Идентификация;
 • Неповторимост;
 • Лесно възприемане от потенциалните клиенти;
 • Емоции, които логото ще предизвика;
 • Асоциации и други.

Характера на дадено брандиране е в това не да подвежда, а да даде увереност и сигурност на клиента. Така, че преди всичко търсете такъв знак, който е предразполагащ и мотивиращ. Има защо да се затруднявате в това да изберете конкретен знак или лого, тъй като все пак се касае за уникализиране на идентичността на продукта, който ще предлагате.

Още нещо, което е необходимо да имате предвид при избирането на търговската ви марка и то е свързано с вниманието към това да не нарушите нечия друга идентичност в търговски план. Накратко не бива да се опитвате да имитирате други значи, патенти, лога.

Как се регистрира?

За да избегнете често допускани грешки от предприемачите по отношение на документалната обработка на заявката и нейното подаване в Патентното ведомство е препоръчително да се доверите на консултантска фирма, която би могла да ви съдейства с подаването за заявление и неговото оформяне.

Клиентите по този начин поучават висококачествено обслужване и представителство в съответните институции като:

 • Патентно ведомство на България;
 • Европейското патентно ведомство;
 • Служба за интелектуална собственост;
 • Световна организация по интелектуална собственост и други.

Ако търсите конфиденциалност, коректно и професионално отношение ви съветваме да с свържете с екипа на IPconsulting.