Как производителите на мед повишават качеството на пчелните продукти

производство на мед

Меда и пчелните продукти са известни като супер храна, която човечеството от векове използва като мощно средство за лечение на редица заболявания. Днес пчеларството е призвание, с което не малко хора изкарват прехраната си. Тази дейност не бихме нарекли бизнес, тъй като въпреки факта, че производството генерира доходи, ако не се отнасят с любов и всеотдайност към работата на пчелите, които отглеждащ то удовлетворението няма да бъде налице. Количеството на производителите на мед у нас не са малко, те се обединяват в организации, които разчитат на взаимопомощ и търсят решение за справяне в трудни времена, в които опазването на пчелите е основен приоритет.

Лесно ли е да бъдеш производител на мед

Всъщност се оказва не толкова лесно да си производител на пчелни продукти, тъй като освен грижата за работните пчелички трябва да отговориш и на приоритетите и високите изисквания на клиентите, консумиращи продуктите. А през последните години това, което се забелязва е интерес към био пчелните изделия, тъй като това са продукти, които отговарят на високи критерии за екологично производство на меда без добавки, без наличие на тежки метали, без примеси.

За да отговорят на качествата, които консуматорите на пчелни продукти търсят пред повечето производители на мед стои въпроса как да опазят производството от вредните препарати, с които се третират посеви, мръсния въздух, който се генерира от автомобили и промишленост, битови дейности, отопление и много други. Безспорно това са фактори, които няма как да не се отразят при производството на мед и пчелни продукти, което е една от причините все повече пчелари да изместват пчелните семейства, които отглеждат в райони, които се отличават със своята девствена природа. А места, които са предпочитани за производството на био пчелен мед са:

  • Резервати;
  • Защитени територии;
  • Планински райони, в които няма близост на натоварени пътни мрежи или производствени промишлени бази;
  • Отдалечени от градовете затънтени места, в които човешката дейност е сведена до минимум;
  • Райони, в които е заложено био производство на различни видове цъфтящи култури и т.нат.

Именно на такива места все по-често можете да откриете пчелни кошери, в които работливите пчелички събират и създават биологичен мед, който е толкова търсен на пазара.

Защо да изберете био пчелни продукти

На всеки консуматор е ясно, че пчелните продукти да естествен имуностимулатор и природен антибиотик, който има широк спектър от приложение. Ползите за здравето от меда могат да бъдат на висота само тогава, която пчелния продукт е произведен при определени условия. Автентичен, качествен и без вредни примеси мед могат да предложат онази производители, които са сертифицирани като био пчелари. Тук не става Мед, въпрос само за определена терминология, а за стандартизиране на пчелните продукти като био производство, което отговаря на изключително качество. Специфичните изисквания, на които трябва да отговарят пчеларите са:

  • Да не се допуска употреба на антибиотици при отглеждане на пчелните семейства;
  • Кошерите да бъдат разположени в екологично чисти райони;
  • При заболяване на пчелите те да бъдат лекувани с определени препарати (като всяко живо същество и пчелите не са застраховани от болести, които могат да причинят тяхното загиване);
  • Цъфтящите култури, от които пчелите събират пчелен прашец да бъдат също био производство.

Множество са критериите, изискванията и стандартите, на които едно пчелно семейство трябва да отговори за да бъде сертифицирано като био. Изключителния интерес към качествения, натурален и суров мед е напълно оправдан, тъй като имено това са продуктите, на които можете да разчитате като естествен антибиотик, който да включите в лечението на редица заболявания. В стремежа си да подобрят качеството на произвежданите от пчелните семейства продукти пчеларите полагат огромни грижи и усилия за подобряване на средата и условията, при които пчелите произвеждат здравословните продукти.