От какво зависи цената на услугата смяна на щрангове

смяна на щрангове

Не се съмнявате в това, че водопроводните щрангове са едни от най-важните елементи във всяка ВиК инсталация. Запознатите сте навярно с това, че с тяхна помощ водата се изкачва по етажите на жилищен блок и достига до всеки апартамент. От състоянието на водопроводните щрангове зависи до каква степен сте удовлетворени от качеството на водата, която консумирате. Така, че има защо днес да ви запознаем не една от водещите фирми, която предлага този тип специализирани услуги, а именно смяна на щрангове от Елит Инженеринг.

Защо е важна навременната смяна на щранговете

Много от домакинствата си признават, че поради високите цени, които масово се предлагат за тези услуги забавят ремонта на остарелите водородни инсталации. Приоритетно е да се гледа на платените за смяна на щрангове цени като на една инвестиция във вашето здраве, тъй като щетите и вредите, които ще нанесе една такава авария наистина може да придобие доста мащабни параметри.щрангове

След 15 години експлоатация всяка една Вик система се нуждае от обстоен анализ. Моралното остаряване на щранговете както появата на дефекти е неизбежна, което е причина да се замислите дали не е настъпил момента да се свържете с Елит Инженеринг.

Предимството водопроводните щрангове да бъдат сменени навреме има отношение спрямо:

 • Повишаване качеството на водата ,която домакинството ви ползва за битови нужди;
 • Подобряване на дебита. При високоетажните сгради една от причините за нисък дебит по горните етажи се оказва именно проблем с водопроводен щранг;
 • Намаляване на отлаганията и корозията по вътрешността на тръбите;
 • Прилагане на иновативна модерна технология, която гарантира дългогодишна употреба;
 • Свеждане до минимум риска от течове и други аварии;
 • Намалява се риска от токови удари, които са причинени от неправилно функциониращи и течащи щрангове.

Разбираемо е да инвестирате в услугата смяна на щрангове и да платите съответната цена, защото това би било наистина от съществена важност за качеството ви на живот.

Определянето на цената за смяна на щрангове по водопроводните инсталации зависи от:

 • Спецификата на системата;
 • Дължината на щранговете, които трябва да бъдат подменени;
 • Необходимост от поставяне на укрепващи елементи;
 • Монтаж на топлоизолация;
 • Дали се налага смяна на вертикални или хоризонтални щрангове;
 • За частичен или цялостен ремонт на щрангове се отнася цената и т.нат.

Да всеки обект се издава индивидуална оферта, така че цените, които виждате в сайта на Елит Инженеринг са ориентировъчни. За коректна оферта можете да се свържете с екипа, който да направи безплатен оглед и да предостави най-разумната за смяната на щрангове цена.