Видове застраховки, касаещи МПС

застраховка за мпс

 

Видовете застраховки, касаещи моторните превозни средства се делят на два основни вида – задължителни и избираеми. Към задължителните спадат Гражданската отговорност, а към избираемите и още препоръчителните – Каско, Защитена стойност на автомобила, Злополука.

  1. Всеки водач е наясно, че задължителната застраховка, която трябва да бъде част от годишната документация на автомобила е Гражданската отговорност.  Застрахователния пазар днес е доста динамичен, но има минимални прагове за стойността на застраховка за мпс, известна под абревиатура „Гражданска отговорност на собствениците и водачите на МПС“. Това е вид полица, която се основава на европейски директиви и се определят като продукт със социален характер. Тя има две основни направления като първата част е в защита на интересите на пострадалите при пътен инцидент трети лица, както и се явява превенция срещу възникване на ангажимент от страна на извършителя за причинените щети и вреди, предизвикани от неговото действие или бездействие. Всички обезщетения се поемат от застрахователните дружества, в които водачите са сключили застраховката си ГО. Директните претенции към извършителя от увредените лица, на които са причинени материални и емоционални вреди елиминират и възможността от регресни искове, предявени от самия застраховател на пострадалия.застраховки
  2. Застраховка за МПС Каско е от вида избираеми. Тя се сключва доброволно от водачи като превенция срещу материални щети, които са нанесени върху превозното средство или неговата пълна загуба. Тук водачите имат възможност да избират стойността или оценката на автомобила си и до този размер да се изплати съответното обезщетение при пълната му загуба или съответните нанесени щети. Застрахователите разбира се, разполагат с конкретни базови стойности (минимални и максимални), по които се оценява превозното средство и съответните обезщетения при настъпване на застрахователно събитие. Това, което трябва да знаят водачите е, че застраховката за мпс Каско е валидна единствено на територията на България и страни членки на Европейския съюз.
  3. Защитена стойност на автомобила е друг вид застраховка, която се предлага по желание на клиента и тук опциите засягат леките автомобили до 3 тона и половина както и не по-стари от 7 години, считано от датата на първата регистрация на превозното средство. за да се възползват собствениците на возила от този вид застрахователна полица е важно да имат сключена стандартната Каско.
  4. Полицата „Злополука“ се отнася за щети, нанесени по МПС-то както и живота и здравето на лицата, които се возят в него. Наличието на този вид застраховка е възможност за собственика на увредения автомобил да си осигури финансови средства за покриване на щетите. По отношение на лицата, които се возят в превозното средство застраховката Злополука покрива вредите, причинени от злополуката.