Основни видове застраховане за коли, популярни сред водачите на МПС

автомобилно застраховане

Автомобилното застраховане бива няколко вида. Обхвата на този вид полици се дели от своя страна на доброволни и задължителни. Всеки един водач е наясно, че за да може да  ползва превозното средство не само на територията на страната, но и извън нея задължително трябва да има валидна застрахователна полица Гражданска отговорност и зелена карта. Това са сред типовете задължително застраховане за кола, които е необходимо да бъде сключена със срок на валидност от една календарна година. Наясно сме, че  застраховането е доста голям разход и за да обслужвате и ползвате колата си съобразно законодателството си е екстра, но пък една застраховка е превенция срещу настъпване на пътно произшествие или друг вид инцидент, които подпомагат участниците в поемането на възстановителните разходи по превозното средство или увреждане на участник в пътния инцидент.застраховка на кола

Всяко едно застраховане на кола си има своята специфика и покритие на съответните рискове. При застрахователната полица гражданска отговорност онова, което трябва да знаете е, че тя се сключва в полза на трето лице, което евентуално би претърпяло щети и увреждане от вашето действие на пътя. Тази застраховка най-общо казано гарантира защита на интересите на лицата, които са станали участници в произшествието. Реално с наличието на тази полица срещу вас като причинител на инцидента отпада и регресния иск от страна на компанията, застраховала пострадалото лице. Затова е определящо да имате валидна застраховка Гражданска отговорност, която има освен това и задължителен характер. Тъй като всяка година се наблюдава едно поетапно увеличаване на застрахователни премии по този вид застраховки не малко компании у нас предлагат  и плащане на вноски. Така не се налага да натоварвате бюджета еднократно и плащате съобразно избрания план.

Към застраховката Гражданска отговорност през последните години стана задължително и издаването на такава Зелена Карта. Реално двете застраховки стават неразделни една от друга поради това, че страната ни е членка на Евросъюза и задължително следва при напускане на МПС-то извън пределите на България да разполага и валидна Зелена Карта.

Една от най-разпространените и прилагани доброволни застраховки за колите са така наречените Каско. Те са с покритие, което се отнася дори до пълната загуба на превозното средство при настъпване на застрахователно събитие, което да включва фиксираните в полицата рискове. А такива са природни бедствия, пожар, злоумишлени действия причинени от известни или неизвестни извършители, пътен инцидент с друго превозно средство или предмет както и други. Приоритетно е почти всички фирмени автомобили да имат такава застраховка, което гарантира защита на водача от отговорност при настъпване на някое от застрахователните събития.