На какви критерии трябва да отговаря една спедиторска фирма за да ѝ поверите бизнеса си?

железопътен транспорт

Независимо от това какъв бизнес развивате нуждата от доверена и лоялна спедиторска фирма е част от вашия успех. Затова днес ще акцентираме на важните моменти, които да ви помогнат да изберете спедитор, който освен да предлага максимален пакет от услуги, гарантиращи на Вас, клиентите и партньорите Ви спазване на срокове, качество и коректност при извършване на услугата. Много хора свързват спедиторските фирми единствено с транспортната им дейност. Но всъщност това са компании, които извършват доста дейности в сферата на търговията, митническото оформление, търсене на най-добрите транспортни услуги в страната и чужбина. Затова работата със спедиторска фирма се определя като звено от нашия бизнес, а не просто като наемна услуга, която ползваме за определен период от време.морска спедиция

За да изберете вашия партньор в бизнеса бъдете максимално обективни. Основните видове дейности, които трябва да извършва една спедиторска фирма следва да включва транспорт, митническо обслужване и представителство. Както знаете не всички търговски отношения и доставки се извършват в Европейската общност, където на практика не се изискват митнически дейности. Ако вашият бизнес е свързан със страни от Азия, Америка както и страни в Европа като Турция, то задължително трябва да се ползват услугите на спедиторска фирма, която да ви представлява при съответното документално оформление при експорт и импорт на стоки и товари.

Организирането на транспорт, който съобразно договорените с партньорите ви срокове да бъде изпълнен е част от бизнеса. Не само сухопътен, но също така въздушен и морски транспорт са в резона на дейност на спедиторските фирми. Намирането на превозвач, който да предостави най-добри условия като цена е също част от задълженията и ангажиментите на спедитора. Многообразието от услуги, които една спедиторска фирма може да извърши бихме изброили както следва –  намиране на временни или постоянни складове, сухопътен транспорт, транспорт железопътен, морски транспорт, както и въздушен, митническо посредничество, застрахователни услуги. Този пакет от дейности несъмнено спестява доста средства на бизнеса, както и време, което е определящо в не малко индустрии.

Поверявайки товара си на спедиторите вие можете да бъдете напълно сигурни, че те ще бъдат доставени до своето местоназначение сигурно, коректно и безопасно. Във всеки един момент от транспортирането имате пряка информация за това до къде е стигнала пратката и кога се очаква да пристигне на посочения адрес. Дори транзитните пунктове се отбелязват от спедиторските фирми, което от своя страна е гаранция, че се елиминират предпоставките за изгубване на малки пратки или документи. Избора на спедиция с опит е огромно преимущество за бизнеса ви.