Струва ли си регистрирането на Европейски патент?

изобретение

За жалост към момента няма такава процедура, която да дава възможност на едно изобретение а бъде патентовано в цял свят. Това обаче не означава, че няма как да излезете извън пределите на България. В случая Световен патент няма, но пък имате възможност да се възползвате от Европейски. Заявяването на такъв и регистрирането му в Европейското патентно ведомство, което има много мащабен териториален обхват ви предоставя възможност да защитите труда си в страните, които членуват в конвенцията. Приоритетно е, че в тази конвенция са включени всички страни от Еврозоната както и други, които са приели конвенцията и на техните територии регистрираните патенти също имат правно действие. За да се възползвате от тази привилегия ви съветваме да наемете експерти по европейски патенти, които да ви помогнат в бързото и коректно изготвяне на документите по регистрация.

Какво представлява Европейския патент?

Защитата и закрилата на едно изобретение има ключова роля за неговия създател. Разбира се, че когато става въпрос за такива високотехнологични и имащи отношение към облекчаване на определени дейности в различни промишлени области видове интелектуална собственост е много важно да с вземат под внимание редица фактори. Регистрацията сама по себе си гарантира правото ви на собственост върху изобретението. По този начин се установява контрол върху това да се подсигурят по-ефективни, сигурни, надеждни средства, които имат отношение към това да се можете да извличате максимум ползи от това да предоставяте изобретението на трети лица.

На практика с европейския патент вие си гарантирате изключително право на собственост и това елиминира риск от кражба на интелектуална собственост. Но за да можете да се възползвате от всички тези привилегия е ясно, че само с помощта на експерти по европейски патенти можете да си гарантирате качествена регистрация, която да гарантира правата ви.

Няколко са стъпките за подаване на международна заявка в Европейското патентно ведомство. Те включват:

  • Експертиза;
  • Попълване на заявка;
  • Подаване на заявка;
  • Срок на валидност;
  • Проследимост;
  • Обхват;
  • Тарифи и други.

Тъй като всеки един етап си има своите особености то не пренебрегвайте възможността да се доверите на експерти за съдействие.

Защо да използвате консултантски услуги?

патент

Може би това, което е определящо за избора на консултанти по такива услуги се отнася преди всичко до тяхната компетентност по европейски патенти. На практика по този начин си осигурявате набор от услуги, които спестяват страшно много време, излишни нерви и разходи.

Тъй като патента на изобретение представлява защитен документ, който се издава съобразно съответната област на техниката то се налага извършването на предварителна експертиза относно неговата уникалност. Обърнете внимание, че срока за извършване на експертизата никак не е кратък. Освен това патента е с валидност 20 години. На трето място поставяме и това, че процедурата е строго специфична и за да бъде получен отказ е важно да се възползвате от услугите на експерти, които са напълно наясно с това, което предстои да бъде извършено преди да бъде подадена заявката.

Накратко удобствата, от които можете да се възползвате с наемането на професионален екип са:

  • Спазване на всеки етап от процедурата по подаване на заявка;
  • Получавате компетентни насоки и обслужване;
  • Изготвяне на набор от документи, които имат отношение към това да си осигурите във възможно най-кратки срокове патент на изобретение с териториален обхват в общността.

Териториално действие

Споменахме, че най-голямата привилегия, от която се възползват собствениците на такъв патент се изразява в това, че той е валиден във всички страни, които участват в конвенцията. По този начин си осигурявате отлични условия и разбира се монополни права върху труда си.

Реализирането на печалби също е с доста по-широк обхват, което на практика прави и плащането на съответните такси към Европейското патентно ведомство напълно оправдани. За да е с успешен резултат патентоването на изобретението ви не се колебайте да се възползвате от компетентни експертни услуги като по този начин ще си спестите доста нерви и разходи.