Нуждае ли се бизнеса ви от регистрация на търговска марка в ЕС?

регистриране на марка

Предприемачите, които търгуват с определен тип стоки, услуги или продукти са наясно, че един от начините да бъдат лесно разпознаваеми и отличаващи се от конкурентите си е именно бранда, който ще изберат. Под доста наименования е познат този индивидуален знак, а именно търговска марка, лого, бранд и други. Имайте предвид, че е много важно не само да си изчислите такъв отличителен белег, който да унифицира бизнеса ви, но  в същото време и да го облечете в правна дреха т.е. да легализирате и защитите марката си. Като най-правилен начин се счита именно регистрирането на марка. А вариантите са два – да заявите в българското Патентно ведомство или да се възползвате от регистрация на търговска марка в ЕС.

Кой тип регистрация да изберете?

Преди всичко е важно да се ръководите от това къде желаете да предлагате своите стоки, продукти и услуги. Ако се касае за пределите на страната то е ясно, че е достатъчно да изберете регистрация на търговска марка у нас. Но в случай, че ще разчитате и на чужди контрагенти то определено имате нужда от по-мащабен и по-широк спектър от възможности, от които да се възползвате.

Въпрос на индивидуална преценка е кой тип регистрация би било подходяща за вашия бизнес. Пред последните години това, което се наблюдава при консултантските фирми е че все повече са предприемачите, които осъзнават потребността от регистриране на варката си в ЕС. На практика това им разкрива доста широк спектър от възможности, които се характеризират с:

 • Оптимална защита във всички страни, членки на общността;
 • Предоставяне на възможност за развитие и налагане на бранда в ЕС;
 • Повишаване ръста на продажбите;
 • Осигуряване на много добри условия за развитие на бизнеса ви.

Има редица ползи от това да се възползвате от такива услуги, тъй като на практика се касае именно за такъв ресурс, който е ефективен, сигурен, надежден, оптимално качествен и отворен за разширяването на бизнес кръгозора ви.

Особености

марка

Характерно за услугите от този сектор е това, че наистина можете да разчитате на широк спектър от опции и решения, които се отнасят до създаването на благоприятни условия за вашите предприемачески решения. Регистрирането на търговска марка в ЕС подлежи на конкретни правила, които следва да бъдат процедурно спазени. Същественото за да бъдат елиминирани всякакви грешки е това, че преди всичко е необходимо да се вземат под внимание професионалните консултантски услуги, които ще ви съдействат по отношение на изготвянето на пакета от документи, който се подава в единната система на ЕС за регистриране на марки или друга интелектуална собственост.

Основното, което е важно да вземете под внимание и това, че:

 • Подаването на документи се извършва чрез единна електронна система;
 • С една единствена регистрация си осигурявате защита на бранда в териториите на страните членки на общността;
 • Периода на валидност е 10 години;
 • Регистрацията може да бъде продължавана неограничен брой пъти.

И за всичко това следи консултанта ви, чиято основна задача е да ви улесни в представителството на бранда ви в територията на ЕС.

Как протича регистрацията?

Имайте предвид, че услугите, които предоставят на вниманието ви консултантските фирми наистина се отличават със своята съществена компетентност. Това, което щ получите като възможности за улесняване режима на регистриране се отнася до:

 • Извършване на проучване на марката;
 • Изготвяне на заявка;
 • Процесуално представителство пред съответните институции;
 • Управление и наблюдение на марката;
 • Изготвяне на различни договори и други.

Спестете си време, нерви и излишно ангажиране с бюрократични детайли. Възлагането на задачата на професионални консултантски ферми наистина е в основата на това да си гарантирате отлични условия за провеждане на регистрирането на търговската ви марка в пределите на ЕС.