Любопитна информация за монтиране и узаконяване на нов водомер

битови водомери в сграда

Водопроводната и електрическата инсталация в една жилищна сграда се изграждат по проект от професионални екипи. Съобразяват се основни правила за функциониране и безопасност, а освен това се монтират и съответните измервателни уреди, които да отчитат разходваното потребление за вода и ток. Два основни битови ресурса, за които е важно да си плащаме и с оглед на това да са сигурни потребителите в коректните данни се прилагат общи правила за избор на отчитащ уред както и професионалното му поставяне.

Водомерите – всеки водопроводчик ли може да ги монтира

Само незаконните постройки не разполагат с водомери. При всички сгради, независимо от техния вид – жилищни, индустриални, търговски и други е задължително още при строителните процеси, свързани с изграждането на инсталация ВиК да се извърши и монтирането на уред за отчитане. Факт е, че самия монтаж не означава, че могат да бъдат начислявани сметки. Всъщност тук идва и самата специфика на сключването на договор между потребителя и доставчика, а именно да се узакони водомера и той да поеме своите ангажименти, според които изразходваното от потребителя вода да намери финансово измерение.

И ако всеки може да монтира водомер, то не всеки може да узаконява неговата работа. Така, че в следващите редове ще ви разкажем защо да се доверите на експертите за монтиране на водомери – vikhelp.com. В своя уеб сайт vikhelp представя много подробна информация относно това при какви условия се провеждат процесите на монтиране и узаконяване на нови водомери. За да може да се използва ефективно и законосъобразно новите водомери подлежат на пломбиране. Именно това е основния момент, който е свързан с тяхната работа. Това, че водомера има пломба на практика означава, че е преминал всички тестове за изправност и е инсталиран според регламентирани от дружеството доставчик плавила. Но най-важния момент тук е в това, че за да бъде утвърден като измервателен уред то неговото узаконяване трябва да бъде от:

  • Лицензиран представител. Фирма, която има сключен договор с ВиК дружеството доставчик за извършване на такава услуга;
  • Водопроводчици с доказан опит в сферата на монтирането и поправката на водомери, които имат пълно основание да провеждат такива дейности, които са изцяло съобразени с предписанията на доставчика.
  • Представител на ВиК дружеството с преминато обучение за монтаж на водомери и тяхното пломбиране.

Етапи, свързани с монтажа и узаконяването на нови водомери

Видно е, че когато се касае за уред, който ще подава отчет за изразходеното количество вода задължително се залагат строги правила за това. Не просто водомер, а такъв, който е законово поставен на правилното място както и узаконен спрямо изискванията на дружеството доставчик е уреда, който домакинствата могат да Водомерползват. Конкретиката на процеса по поставяне – монтирана на водомер и неговото узаконяване преминава през следните етапи:

  • Наемане на лицензирана фирма (ВиК Хелп е сред утвърдените в бранша водопроводни фирми, предоставящи такива услуги);
  • Изготвяне на ППП, в който ясно се описват марката и модела на водомер (повечето дружества доставчици на вода за битови нужди имат строги критерии за избора на водомери с доказана прецизност и ефективност при отчитането);
  • Провеждане на тест за съобразността и коректността при отчитане на показанията;
  • Монтиране на пломба, собственост на ВиК дружеството. Тук ще отворим още една скоба и ще акцентираме върху това, че само лицензираните представители, които имат право да узаконяват водомери разполагат с пломби, които са им предоставени от ВиК дружеството.

Много важен момент е монтирането и узаконяването на новия водомер. ВиК Хелп пести на домакинствата време и средства като предлага лицензирана услуга по монтаж, ремонт, тест и узаконяване на уредите, отчитащи потребленото количество вода. И ако всеки водопроводчик може да извърши монтаж на водомер, то не всеки има правното основание да го узакони. В сайта на vikhelp.com можете да намерите подробна информация при кои случаи се извършват смяна на стари водомери с нови и колко ще ви струва услугата.