Какви са привилегиите от изграждане на септични ями?

септична яма

Без канализация е много трудно да бъдат осъществявани елементарни битови дейности в дома. Затова, когато имота ви не е свързан с централна такава се търси алтернативен вариант за подсигуряване на по-добра, ефективна и сигурна възможност да се събират и изолират отпадните води така, че наистина да ви е комфортно, удобно и да не бъдат затруднени навиците ви. В населени места, където липсва централна канализация повечето стопани на имоти предпочитан изкопаване на септична яма. Това е евтин начин да се събират каналните води. Що се отнася до самата специфика на съоръжението и това на кой да се доверите за изпълнение то имайте предвид, че преди всичко е необходимо да опознаете спецификата на предоставените ви опции като ефективност, дългосрочно използване, качество и цена.

В какво се изразява процеса на изкопаване на септични ями?

Специалисти определят септичните ями като многокомпонентен процес, който изисква определени познания що се отнася именно до това да се вземат под внимание всички онези особености, които са важни за натоварването, на което ще бъде подложена канализационната система. В случая не е въпрос само на изкопаване на съответната яма, а и полагането на контейнер, в който да се осъществи безопасното събиране и съхраняване на каналните отпадъци.

Професионалното отношение в случая се оказва определящо, тъй като именно използването на съответните машини и техника осигуряват гаранцията за качество и сигурност. Определящи са разбира се и всички онези аспекти и предложения, които са важни за реализирането на отлични условия за ефективност и удобство, благодарение на които можете да си подсигурите една комфортна и сигурна среда, която да не се отрази на ежедневните ви навици.

Характерно за изграждането на септична яма са:

 • Направата на достатъчно голям изкоп;
 • Укрепване на изкопа;
 • Полагане на определен размер резервоар, в който да се събират отпадните води;
 • Избор на начин на пречистване на отпадъците и други.

Има доста разнообразни варианти за такъв тип септични ями. Въпрос на личен избор и разбира се разполагаем бюджет е да изберете такива, които са наистина ефективни, удобни и сигурни.

Дългосрочно решение за имоти без връзка с централна канализация

шахта

Хубавото на този тип канални съоръжения е това, че наистина са в състояние да ви гарантират повече удобство, комфорт и сигурност що се отнася именно до създаването на една благоприятна среда за безопасно съхраняване на каналните води. Когато е изградена от професионалисти то можете да разчитате дългосрочно на този тип инсталации за осъществяването на ежедневните си навици.

Функционалността на септичните ями се изразява в това, че са:

 • Качествени;
 • Надеждни;
 • Безопасни;
 • Сигурни;
 • Издръжливи.

Що се отнася до това да се постигнат наистина добри и сигурни аспекти за използване имайте предвид, че това са съоръжения, които мигат да предоставят както пречистване на каналните води така има възможност за това те да бъдат почистени и извозени до съответните депа.

От какво зависят цените за изкопаване на септични ями

Като при всяко дуто съоръжение, което би имало отношение към осигуряването на благоприятни битови условия и тук за да получите това, от което се нуждаете се търси вариант за приемлива цена. Офертите в случая са зависими от:

 • Размер на изкопа;
 • Обем на резервоара;
 • Вид на почвите, в които ще се изгражда съоръжението;
 • Специфика на терена;
 • Професионален опит на екипа, на който сте възложили изпълнението и т.нат.

Със сигурност трябва да обмислите внимателно на кого ще поверите изграждането на такива канални съоръжения. Това би било определящо за реализирането на вашите принципи за ефективност, сигурност, удобство и дългосрочно използване на съоръжението. Важен фактор е избирането на такъв вариант, който би бил определящ за това да се възползвате от такива с пречиствателни станции или почистване чрез изпомпване и извозване на каналните води.